Regler for Idiot

I Idiot skal du bli kvitt kortene dine raskest ved å spille høyere kort eller bruke et av flere spesialkort.

Ikon som visualiserer antall spillere 2-5 spillere
Ikon som visualiserer hvor langt tid spillet tar 10-30 minutter
Ikon som visualiserer hvor gamle spillerne må være 7+ år

Forberedelse

Hele kortstokken brukes, unntatt jokere. Det deles ut tre kort til hver spiller, og i tillegg legges seks kort på bordet. Tre av kortene på bordet skal ligge med spillesiden ned, og de øvrige tre kortene ligger med spillesiden opp, oppå de tre kortene som ligger med spillesiden ned. Spillerne kan bytte bytte åpne bordkort med håndkort før spillet begynner. Resterende kort legges i en bunke med spillesiden ned.

Forberedelse

Meningen med spillet

Meningen med spillet er å bli kvitt kortene så fort som mulig. Ess er høyest og 3 er lavest. Farge har ingen betydning. 2ere og 10ere er spesialkort som alltid kan spilles.

Slik spiller vi

Den som har det laveste kortet på hånden begynner spillet. Vi skal spille ut ett (eller flere like) kort fra hånda som er minst like høye som det øverste kortet på bordet, eller et spesialkort. Om du ikke klarer å legge et kort, må du trekke inn hele bunken. Det er også lov å ta en sjanse, dvs. trekke det øverste kortet fra bunken av kort som er igjen og spille det. Er dette kortet for lite, må du likevel trekke inn.

2ere kan alltid spilles. Når noen har spilt ut en 2er, kan neste spiller spille ut hva som helst. Hvis det ligger fire like kort rett etter hverandre på bordet, går alle kortene på bordet ut. De kastes og kan ikke brukes videre i spillet. 10ere kan alltid spilles, og fører også til at alle kortene går ut.

Om vi har færre enn tre kort på hånden etter å ha tatt sin tur, må vi trekke inn kort til vi har tre kort på hånden. Det er lov til å legge ut et kort med samme verdi som toppkort(ene) om vi trekker det inn, men vi må fortsatt trekke inn kort til vi har tre kort på hånden. Når bunken med restkort er tom, starter vi på bordkortene. Alle de åpne bordkortene skal spilles før de skjulte kan spilles.

Vinneren er spilleren som først blir kvitt alle sine kort.

Spesialkort

- 2 kan spilles når som helst. Siden selv 3, det laveste kortet, er høyere enn 2, kan neste spiller kan da legge på et hvilket som helst kort.
- 10 kan spilles når som helst og fjerner spillbunken når det legges.
- 4 kort med samme verdi fungerer som 10 når kortenes verdi er høyere enn siste kort som er lagt på bordet.

Slutt

Den første som er kvitt både sine håndkort og bordkort vinner spillet. Men spillet fortsetter helt til det bare er én som har kort igjen. Vedkommende blir da idiot.

Valgfrie regler

Det finnes flere varianter av spillet, inkludert å spille med jokere, legge på et nytt kort rett etter at du har lagt en 2er, og legge sekvenser som 5, 6, 7 og 8 samtidig.


Trykk her for å dra tilbake til forsiden og finne et annet morsomt kortspill å prøve.