Regler for Fem hundre

Samle kombinasjoner av kort og bli kvitt kortene dine! Første til Fem hundre poeng vinner! Fem hundre er et annet navn på kortspillet 500.

Ikon som visualiserer antall spillere 2-8 spillere
Ikon som visualiserer hvor langt tid spillet tar 30-60 minutter
Ikon som visualiserer hvor gamle spillerne må være 8+ år

Forberedelser

Bruk en vanlig kortstokk med 52 kort. Dersom dere er fem eller flere, bruk to kortstokker. Hver spiller skal ha syv kort, resten av kortene legges i en bunke med baksiden opp på bordet. Det øverste kortet i bunken snus og legges ved siden av. Dette er starten på kastehaugen.

Målet i spillet er å bli den første til å samle Fem hundre poeng. Hver runde av spillet handler om å kvitte seg med kortene du har på hånden. Dette gjøres ved å få lagt kombinasjoner av kort på bordet som gir poeng. Når første spiller er tom for kort, vil andre spilleres gjenstående kort på hånden gi minuspoeng.

Kombinasjoner

En kombinasjon er en serie av minst 3 kort som legges sammen på bordet, og det er to typer av dem:

  • En gruppe på tre eller fire kort med samme verdi. For eksempel ♥️A ♠️A ♦️A
  • En gruppe på tre eller flere kort av samme sort i numerisk rekkefølge. For eksempel ♣️3 ♣️4 ♣️5

Kombinasjoner

Spillets start

Spillet starter med spilleren til venstre for den som delte ut kortene. Spilleren trekker et kort fra bunken, legger ned en kombinasjon hos seg selv om mulig, og avslutter turen ved å legge ut et kort i kastehaugen med forsiden opp. Nå er det neste spillers tur.

Trekk kort

Neste spiller skal trekke kort, enten fra bunken eller fra kastehaugen. Dersom du trekker fra kastehaugen, kan du velge å bare ta det øverste kortet, eller, dersom du har lagt ut en kombinasjon fra før, trekke hele kastehaugen.

Det er alltid en fordel å huske hva som ligger i kastehaugen, for om en spiller trekker hele kastehaugen må vedkommende umiddelbart legge ut en gyldig kombinasjon. Dersom spilleren ikke klarer dette, blir det 50 minuspoeng i straff.

Legg kombinasjon

Etter å trukket inn kort, kan du legge en gyldig kombinasjon. Du kan legge så mange gylde kombinasjoner som du ønsker. Det er ingen krav til å legge ut kombinasjoner, men det er lurt. Spillerne kan faktisk bygge videre på hverandres kombinasjoner, men først etter å ha lagt ut minst én gyldig kombinasjon selv.

Eksempel: hvis spiller 1 har lagt ut kombinasjonen ♥️A ♠️A ♦️A, kan spiller 2 på sin tur legge ut ♣️A hos seg selv. Ved rundens slutt vil da spiller 1 få poeng for ♥️A ♠️A ♦️A, mens spiller 2 får poeng for ♣️A.

Kast et kort

Hvis du ikke klarer å lage kombinasjoner av alle kortene på hånden din, avslutter du turen din med å kaste et kort. Dette kortet legges i kastehaugen med forsiden opp. Dersom du ikke er tom for kort, går turen over til neste spiller som starter sin tur med å trekke kort.

Tell poeng

Gikk du derimot tom for kort på hånden, er runden ferdig, og poengene i kombinnasjonene og på hånden skal telles opp:

  • Spilleren som først ble kvitt kortene og gikk ut får 50 poeng i bonus.
  • Kortverdier fra 2 til 9 teller 5 poeng per kort.
  • Kortverdiene 10, J, Q, K teller 10 poeng per kort.
  • Brukes A som 1 i kombinasjon med 2 og 3 (og så videre) teller den som 5 poeng.
  • Brukes A i kombinasjoner på 3 eller 4, eller er igjen på hånden, teller A som 15 poeng.
  • På hånd telles kort i samme verdi, men som minuspoeng.
Eksempel: En spiller som har lagt kombinasjonene ♦️7 ♦️8 ♦️9 ♦️10, ♣️J ♦️J ♥️J, bygd videre på en annens kombinasjon med ♥️A og sitter igjen med ♠️3 på hånden, vil den runden få 25 + 30 + 15 - 5 = 65 poeng.

Poengene noteres, og neste spiller deler ut. Spillet fortsetter slik til en spiller har Fem hundre poeng eller mer.


Trykk her for å dra tilbake til forsiden og finne et annet morsomt kortspill å prøve.