Regler for 500

Målet med 500 er å skåre poeng og oppnå en totalsum på 500 mer.

Ikon som visualiserer antall spillere 2-6 spillere
Ikon som visualiserer hvor langt tid spillet tar 30-60 minutter
Ikon som visualiserer hvor gamle spillerne må være 10+ år

Forberedelser

Hele kortstokken brukes, unntatt jokere. Vi deler ut syv kort til hver spiller, og resten av kortene legges i en bunke med baksiden opp på bordet.

Starte spillet

Spillet starter med spilleren til venstre for den som delte ut kortene. Spilleren trekker et kort fra bunken, legger ned stikk hos seg selv, og avslutter turen ved å legge ut et kort ved siden av bunken med forsiden opp.

Lage stikk

Stikk kan være av samme tall (for eksempel ♥️A ♠️A ♦️A), med minimum tre like kort. Stikk kan også være en sekvens i samme sort (for eksempel ♣️3 ♣️4 ♣️5), med minimum tre kort i serie.

Neste spillers tur

Nå er det neste spillers tur. Spilleren kan velge å trekke fra toppen av en av bunkene, legge ned stikk hos seg selv, og avslutte turen ved å legge ut et kort i bunken med forsiden opp.

Neste spillers tur

Regler for bunken

Det er en fordel å prøve å huske hva som er i tur-bunken, for man kan ta hele bunken, men bare hvis man har en åpning, det vil si stikk fra før. Man må også kunne skape stikk med bunken man tok inn, ellers får man -50 straffpoeng.

Avslutte en runde

Når en spiller avslutter turen sin, og er tom for kort på hånden, er runden ferdig, og poeng telles opp. Kortverdier fra 9 til 2 teller 5 poeng per kort. Kortverdier 10, J, Q, K teller 10 poeng per kort. Brukes A som 1 teller den som 5 poeng per kort. Brukes A som 15 eller i stikk på 3 eller 4 teller A som 15. På hånd telles kort i samme verdi, men i minus. Poengene noteres, og neste spiller deler ut. Deretter starter man fra 'Starte spillet' igjen.


Trykk her for å dra tilbake til forsiden og finne et annet morsomt kortspill å prøve.