Regler for Rummy

Samle kombinasjoner og få lagt ut så mange kort som mulig.

Ikon som visualiserer antall spillere 2-6 spillere
Ikon som visualiserer hvor langt tid spillet tar 10-20 minutter
Ikon som visualiserer hvor gamle spillerne må være 7+ år

Forberedelser

Målet med spillet er å samle så poeng som mulig ved å kvitte seg med kortene på hånden. Å bli kvitt alle kortene kalles å få RUMMY. Dette oppnås ved å legge ned kombinasjoner av kort på bordet.

Bruk en full kortstokk uten jokere. Del ut kort til spillerne basert på hvor mange dere er:

  • 2 personer: 10 kort til hver
  • 3-4 personer: 7 kort til hver
  • 5-6 personer: 6 kort til hver.
Resten av kortene legges i en bunke på bordet med forsiden ned. Det øverste kortet snus og legges ved siden av for å starte kastehaugen.

Kombinasjoner

En kombinasjon er en serie av minst 3 kort som legges sammen på bordet, og det er to typer av dem:

  • En gruppe på tre eller fire kort med samme verdi. For eksempel ♥️A ♠️A ♦️A
  • En gruppe på tre eller flere kort av samme sort i numerisk rekkefølge. For eksempel ♣️3 ♣️4 ♣️5

Kombinasjoner

Spillets gang

Start med spilleren til venstre for giveren. Spilleren skal først trekke et kort fra enten bunken eller kastehaugen. Spilleren kan legge ut kombinasjoner av minst tre like kort, eller en sekvens på tre eller flere av kort i samme farge. Spilleren kan også legge til kort i eksisterende kombinasjoner, uansett hvem som la dem. Avslutt turen ved å legge et kort på kastehaugen med bildesiden opp.

Hvis en spiller legger ut et kort som kunne vært brukt i en kombinasjon på bordet, kan spilleren som roper RUMMY først, ta dette kortet til sin hånd.

Avslutning

Runden avsluttes når en spiller har kvittet seg med alle sine kort og avslutter sin tur ved å legge et kort i kastehaugen. Det er ikke tillatt å avslutte spillet ved å legge det siste kortet i en kombinasjon på bordet.

Poengberegning

Ved rundens slutt teller spillerne poengene for kortene de fortsatt har på hånden. Bildekort er verdt 10 poeng, A er verdt ett poeng, og nummerkort er verdt verdien som står på dem. Vinneren er den som la seg ut, og vedkommende får poeng basert på hva de andre hadde igjen på hånden. Slik kan man spille flere runder og la den med mest poeng til slutt stå igjen som seierherre.


Trykk her for å dra tilbake til forsiden og finne et annet morsomt kortspill å prøve.