Regler for Olsen

Olsen er spillet der vi skal bli tomme for kort ved å legge 8-ere eller samme sort, bare ikke glem å si Olsen!

Ikon som visualiserer antall spillere 2-6 spillere
Ikon som visualiserer hvor langt tid spillet tar 10-20 minutter
Ikon som visualiserer hvor gamle spillerne må være 6+ år

Forberedelser

Hele kortstokken brukes, unntatt jokere. Hver spiller starter med fem kort, og resten av kortene legges i en bunke i midten av bordet. Det øverste kortet i bunken snus og legges ved siden av for å starte avkastbunken.

Spillets gang

Starter med personen til venstre for giveren, spillerne legger ett kort om gangen på avkastbunken. Kortet som legges må enten matche fargen eller verdien til kortet på toppen av avkastbunken.

Åtterne

Åttere er vri-kort, og kan legges på hvilket som helst kort, uavhengig av farge eller verdi. Når en åtter legges, må spilleren vri til en ny farge. Neste spiller må da spille et kort av den fargen, eller en annen åtter.

Åtterne

Pass

Hvis en spiller ikke kan eller ikke vil spille et kort, må han/hun trekke et kort fra bunken. Hvis dette kortet kan spilles, kan spilleren velge å spille det umiddelbart eller beholde det og si pass.

Å vinne

Målet med spillet er å være den første spilleren til å kvitte seg med alle kortene. Når en spiller går tom for kort, får de poeng basert på kortene som er igjen i de andre spillerenes hender. Spillet fortsetter til en spiller når en forhåndsbestemt poengsum, vanligvis 200. Spilleren med lavest poengsum vinner da spillet.


Trykk her for å dra tilbake til forsiden og finne et annet morsomt kortspill å prøve.